WSPÓŁDZIAŁANIE I PRZECIWDZIAŁANIE W PRZYPADKU ATAKU AKTYWNEGO STRZELCA

No comments yet

Active Shooter (aktywny strzelec) lub samotny wilk. Jest zdarzenie kryzysowe o charakterze terrorystycznym związane z działaniem uzbrojonego sprawcy, atakującego tzw. miękkie punkty infrastruktury (budynki użyteczności publicznej, galerie handlowe, kościoły, kina, szkoły itp.) którego nadrzędnym celem jest zabicie jak największej ilości osób, z pobudek politycznych, religijnych, osobistych lub innych.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie schematu działania sprawcy oraz przedstawienie algorytmów postępowania w przypadku wystąpienia takiego ataku, mających na celu minimalizację skutków takiego zdarzenia, także w aspekcie działań kontr terrorystycznych podjętych w celu eliminacji zagrożenia.

Szkolenia przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, administracji publicznej, firm państwowych i prywatnych, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymują formularz zgłoszeniowy i dokonuje wpłaty na wskazane konto.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.