ZACHOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO IED.

No comments yet

Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego, otrzymanie informacji telefonicznej lub mailowej o podłożeniu takiego ładunku lub ujawnienie pakunku lub przesyłki niewiadomego pochodzenia. Zdarzenie kryzysowe o charakterze terrorystycznym z udziałem sprawcy/sprawców przygotowujących i podkładających IED (Improwizowane Urządzenia Wybuchowe) na terenie tzw. miękkich punktów infrastruktury (budynki użyteczności publicznej, galerie handlowe, kościoły, kina, szkoły itp.) których celem jest wyrządzenie jak największych strat w ludziach i mieniu, działających z pobudek politycznych, religijnych, osobistych lub innych.

Celem szkolenia jest wskazanie algorytmów rozpoznawania zagrożenia oraz wskazanie procedur właściwego reagowania na takie zagrożenie, także w aspekcie działania służb odpowiedzialnych za neutralizację zagrożenia

Szkolenia przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, administracji publicznej, firm państwowych i prywatnych, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymują formularz zgłoszeniowy i dokonuje wpłaty na wskazane konto.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.