CZYNNOŚCI RATUNKOWE W WARUNKACH TAKTYCZNYCH Z OSOBAMI POSZKODOWANYMI

No comments yet

Ratownictwo bojowe poprzez specjalnie dobrany system szkolenia daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach ekstremalnych. Szkolenie odbywa się w maksymalnie realnych sytuacjach z użyciem elementów TCCC oraz środków pozoracji najwyższej jakości. Kurs z ratownictwa taktycznego ma na celu rozszerzyć umiejętności, nauczyć podejmowania szybkich skutecznych decyzji w ekstremalnie trudnych warunkach. Atutem naszych szkoleń jest ich praktyczność. Uczestnicy projektów działają w warunkach zbliżonych do interwencji lub pola walki. Pozoracje przypominają sytuacje z interwencji,

gdzie została użyta broń palna, noże, materiały wybuchowe lub zaistniały inne zdarzenia losowe związane zagrożeniem życia ludzkiego.

Nowoczesny system szkolenia, praktyczny i skuteczny, aktualizowany po każdym kursie. Przeszkolony będzie potrafił reagować adekwatnie do zagrożenia, korzystając z wytycznych TCCC, tamować agresywne krwotoki opatrunkami tradycyjnymi oraz hemostatycznymi, sprawnie wzywać karetkę pogotowia, wspierać system KSRG w realizacji zadań związanych z wypadkami masowymi, o cechach terroru i zdarzeń kryminalnych. Nasi kursanci będą przydatni na miejscu zdarzenia, zabezpieczą miejsce

wypadku, będą działać. Szersze spojrzenie, wyższy poziom świadomości, właściwy dystans, właściwa empatia. Najistotniejszą cechą szkolenia jest powtarzalność czynności, których uczymy. Kursantów przygotowujemy do działania w różnych sytuacjach, dlatego nauczenie ich umiejętności jest dla nas najistotniejszą.

Szkolenia przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, administracji publicznej, firm państwowych i prywatnych, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymują formularz zgłoszeniowy i dokonuje wpłaty na wskazane konto.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.