Zachowanie i współdziałanie w przypadku podejrzenia podłożenia ładunku