STRZELNICA SPORTOWO-REKREACYJNA w JANOWCU

No comments yet

Strzelnica sportowo rekreacyjna w Janowcu.  Zbudowana w byłej kopalni piachu o szerokości 150 m, długości 300 m, cały czas w modernizacji i rozbudowie o inne osie strzeleckie.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.