Strzelnica sportowo-rekreacyjna Shooter dla sportowców z bronią i amatorów nie posiadających własnej broni zbudowana w końcówce 2018 roku. Mieści się w Lublinie przy ul. Męczenników Majdanka 74 K

Obiekt mieści 14  stanowisk w dwóch salach strzeleckich na odległościach od 5 metrów do 25 metrów. Przystosowana do strzelań z każdego rodzaju broni, oraz w jednej sali do strzelań w 3 kierunkach.


Strzelnica sportowo-rekreacyjna dla sportowców z bronią i amatorów nie posiadających własnej broni zbudowana w  2017 roku. Umiejscowiona w miejscowości Wrzosów około 6 km od Radzynia Podlaskiego.

Obiekt mieści 10 stanowisk strzeleckich na odległościach do 50 metrów. Przystosowana do strzelań z każdego rodzaju broni.