SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Ludzie od początków swojego istnienia mają do czynienia z incydentami i sytuacjami kryzysowymi. Są one wywoływane zdarzeniami losowymi na które nie jedno krotni nie mamy wpływu. Wszystkie te sytuacje wymagają podjęcia indywidualnych i specyficznych działań opartych na procedurze postępowania. W sytuacjach kryzysowych nie ma mowy o rutynowych, zaplanowanych i powtarzalnych działaniach. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do zapobiegania i przeciwdziałania incydentom i sytuacjom kryzysowym, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w takich zdarzeniach. Podstawowym celem proponowanych szkoleń  jest zdobycie, poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy pracowników firm, instytucji wg programów postępowania w sytuacjach kryzysowych, szkolenia formacji obrony cywilnej, szkolenia powszechnej samoobrony, szkolenia obronnego. Organizujemy szkolenia w siedzibie naszych klientów, w naszych salach szkoleniowych oraz możemy zorganizować szkolenia plenerowe z pozoracją i wyreżyserowanymi scenami. Program szkoleń dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Prowadzimy szkolenia podstawowe, rozszerzone albo indywidualne.

Szkolenie obejmuje między innymi takie tematy.

  • Zagrożenia – sytuacje kryzysowe.
  • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.
  • Organizacja zarządzania kryzysowego.
 • OBRONA CYWILNA
  • Powszechna samoobrona ludności.
  • Ewakuacja ludności i mienia.
  • Prognozowanie skażeń.
  • Akcja kurierska.
 • OCHRONA INFORMACJI
  • Ochrona danych osobowych.