SZKOLENIE PIROTECHNICZNE ETAP PODSTAWOWY

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podłożenia lub odnalezienia urządzenia wybuchowego. Prawidłowe zachowanie i równoczesne współdziałania ze służbami ratunkowymi. Uczestnicy szkolenia będą uczestniczyli w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych w pomieszczeniach zamkniętych jak i na terenie otwartym.

Podczas szkolenia dostępna będzie strzelnica na której można przejść podstawowe szkolenie z zasad i obsługi broni palnej oraz spróbować swoich sił w realnym strzelaniu z broni palnej krótkiej, pistoletów maszynowych, karabinów i strzelb gładko lufowych. – nie wliczone w cenę kursu.

Program szkolenia:

  1. Materiały wybuchowe i pirotechniczne klasyfikacja oraz pojęcie wybuchu.

  2. Zasada działania improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz wojskowych urządzeń wybuchowych.

  3. Identyfikacja materiałów wybuchowych i środków inicjujących.

  4. Zasady współdziałania z służbami ratowniczymi i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia.

  5. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bombowego oraz przepisy bezpieczeństwa.

  6. Ewakuacji osób oraz sposoby jej prowadzenia.

  7. Prowadzenie działań rozpoznania minersko pirotechnicznego w pomieszczeniach zamkniętych jak i w terenie otwartym.

  8. Działania poszukiwawcze w odnalezieniu niebezpiecznych przedmiotów.

  9. Reżyserowane sceny w przypadku zagrożenia podłożeniem urządzenia wybuchowego.

InstruktorzyByli funkcjonariusze sekcji antyterrorystycznych minerzy-pirotechnicy.

Uczestnicy szkolenia po zakończeniu otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu oraz podstawowe materiały szkoleniowe.

Organizator informuje że może bez podania przyczyny usunąć uczestnika szkolenia lub nie przyjąć jego zgłoszenia.