Strzelnica sportowo-rekreacyjna dla sportowców z bronią i amatorów nie posiadających własnej broni zbudowana w  2017 roku. Umiejscowiona w miejscowości Wrzosów około 6 km od Radzynia Podlaskiego.

Obiekt mieści 10 stanowisk strzeleckich na odległościach do 50 metrów. Przystosowana do strzelań z każdego rodzaju broni.


Szkolenie dla osób chcących uzyskać uprawnienie do prowadzenia zajęć na strzelnicach.

Kurs prowadzącego strzelanie prowadzony jest przez wykwalifikowanych szkoleniowców z wieloletnią praktyką. Czas trwania kursu to 24 godziny z czego 16 godzin teoria a 8 godzin praktyka i egzaminy na strzelnicy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik, który zdał egzamin (teoretyczny i praktyczny) otrzyma legitymację uprawniającą do prowadzenia strzelań z wyżej wymienionych rodzajów broni, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. nr 18 poz. 234. Legitymacja wystawiana przez Ligę Obrony Kraju.

Kategorie.

  1. – pneumatycznej

  2. palnej bocznego zapłonu

  3. palnej centralnego zapłonu

  4. maszynowej (pistolet)

  5. samoczynnej

  6. gładkolufowej (powtarzalna – pump action)

  7. – gładkolufowej

  8. – czarno prochowej

Kurs podstawowy obejmuje pięć kategorii: A, B, C, G, F. Dla chętnych istnieje możliwość rozszerzenia kursu podstawowego o kategorię D,B,H

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymają formularz zgłoszeniowy i dokonują wpłaty na wskazane konto.

Uwaga. Do kursu mogą przystąpić osoby które ukończyły 21 rok życia oraz mają zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w kursie.