Współdziałanie w warunkach bojowych – postępowanie z poszkodowanym podczas działań taktycznych. 

Realizowane zagadnienia podczas szkolenia.

1. Wprowadzenie do Ratownictwa Taktycznego – specyfika, metody działania i stosowane środki.
1. Ocena poszkodowanego i udzielenie pomocy wg wytycznych Ratownictwa Taktycznego.
2. Ocena poszkodowanego i udzielenie pomocy w warunkach cywilnych.
3. Zadania taktyczne w różnych warunkach

TARGET

Szkolenia z ratownictwa taktycznego przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, absolwentów ratownictwa medycznego, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

SYSTEM

Ratownictwo bojowe poprzez specjalnie dobrany system szkolenia daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach ekstremalnych. Szkolenie odbywa się w maksymalnie realnych sytuacjach z użyciem środków pozoracji najwyższej jakości. Kurs z ratownictwa taktycznego ma na celu rozszerzyć umiejętności, nauczyć podejmowania szybkich skutecznych decyzji w ekstremalnie trudnych warunkach.
Atutem naszych szkoleń jest ich praktyczność. Uczestnicy projektów działają w warunkach zbliżonych do interwencji lub pola walki. Pozoracje przypominają sytuacje z interwencji, gdzie została użyta broń palna, noże, materiały wybuchowe lub zaistniały inne zdarzenia losowe związane zagrożeniem życia ludzkiego. Czas szkolenia to 20 godzin w noc i dzień.