IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2019

Zapadła wstępna decyzja o terminie IV Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2019 na której firma Arsenał będzie współorganizatorem imprezy. Zlot odbędzie się w dniach 9-10 listopada br. w Puławach.
W pierwszy dzień spotkanie pod dachem: Wystawa Broni czyli zamknięte spotkanie środowiska kolekcjonerskiego oraz ogólnodostępna Giełda Militarna na którą w w chwili obecnej wstępnie zarejestrowało się już paredziesieciu wystawców.
OPCJONALNIE: Dzień drugi to spotkanie na strzelnicy dostępne tylko dla zaproszonych i zainteresowanych gości. Jego główna atrakcją ma być pokaz możliwości broni maszynowej z okresu drugiej Wojny Światowej. Organizatorem spotkania na strzelnicy będą partnerzy Zlotu czyli prywatne muzea oraz firma Arsenał
Jak planujemy docelowo Pro ARMA będzie odbywać się dwa razy w roku na wiosnę i jesieni. V Zlot Pro ARMA wiosna 2020 zostałby wtedy zorganizowany w maju 2020 r.
Formuła imprezy idzie w stronę organizowanej dwa razy w roku GIEŁDY MILITARNEJ wokół której będą miały miejsce dwa dodatkowe spotkania: kolekcjonerów broni (WYSTAWA) i PIKNIK STRZELECKI na strzelnicy.
Szczegóły imprezy będziemy podawać na bieżąco.

 Współdziałanie w warunkach bojowych – postępowanie z poszkodowanym podczas działań taktycznych. 

Realizowane zagadnienia podczas szkolenia.

1. Wprowadzenie do Ratownictwa Taktycznego – specyfika, metody działania i stosowane środki.
1. Ocena poszkodowanego i udzielenie pomocy wg wytycznych Ratownictwa Taktycznego.
2. Ocena poszkodowanego i udzielenie pomocy w warunkach cywilnych.
3. Zadania taktyczne w różnych warunkach

TARGET

Szkolenia z ratownictwa taktycznego przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, absolwentów ratownictwa medycznego, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

SYSTEM

Ratownictwo bojowe poprzez specjalnie dobrany system szkolenia daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach ekstremalnych. Szkolenie odbywa się w maksymalnie realnych sytuacjach z użyciem środków pozoracji najwyższej jakości. Kurs z ratownictwa taktycznego ma na celu rozszerzyć umiejętności, nauczyć podejmowania szybkich skutecznych decyzji w ekstremalnie trudnych warunkach.
Atutem naszych szkoleń jest ich praktyczność. Uczestnicy projektów działają w warunkach zbliżonych do interwencji lub pola walki. Pozoracje przypominają sytuacje z interwencji, gdzie została użyta broń palna, noże, materiały wybuchowe lub zaistniały inne zdarzenia losowe związane zagrożeniem życia ludzkiego. Czas szkolenia to 20 godzin w noc i dzień.